Останнім часом до Київського міського центру зайнятості надходять документи щодо отримання роботодавцями дозволів, продовження строку дії та внесення змін до дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянстваз систематичним допущенням помилок при зазначені назви посади у заяві та копії проекту трудового контракту (договору). У зв’язку з цим, надаємо інформацію щодо написання назв посад для усунення типових помилок.

Згідно з розділом 3 «Основні положення» Національного класифікатору України, класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327,окремі професійні назви робіт у класифікаторі професій записано з використанням дужок.

У дужках, відповідно до прийнятої структури класифікатору професій, може визначатися:

- загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер);

- споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

Отже, у більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад:

  • директор (начальник, інший керівник) підприємства - директор підприємства;
  • фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)-маркетолог;
  • менеджер (управитель) в оптовій торгівлі– менеджер в оптовій торгівлі;
  • кінооператор (фотооператор) бортовий – кінооператор бортовий;
  • менеджер (управитель) із фінансового лізингу – управитель із фінансового лізингу;
  • тощо.