Графік проведення семінарів для роботодавців

на січень 2019 року

Дата та час проведення семінару

Тема семінару

Місце проведення семінару

(адреса, № каб)

 

 

Голосіївська районнафілія КМЦЗ

 

 

1

15:00-16:00

04.01.2019

 

Дотримання чинного законодавства щодо вимог та термінів подання звітності за формою 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».

м. Київ,

вул. Ломоносова, 10каб.3

2

15:00-16:00

09.01.2019

 

Встановлення квоти робочих місць для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню і пільги для роботодавців, які працевлаштовують таких громадян

м. Київ,

вул. Ломоносова, 10каб.3

3

15:00-16:00

11.01.2019

 

Сучасна служба зайнятості та її можливості в частині укомплектування роботодавців кваліфікованим персоналом, в тому числі, за рахунок осіб з особливими потребами та із числа внутрішньо переміщених осіб. Форми звітності: порядок та терміни її подання.

 

м. Київ,

вул. Ломоносова, 10каб.3

4

15:00-16:00

16.01.2019

 

Шляхи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі, для осіб з особливими потребами та із числа внутрішньо переміщених осіб.

м. Київ,

вул. Ломоносова, 10каб.3

5

15:00-16:00

18.01.2019

 

Правові та організаційні засади Закону  України «Про зайнятість населення», у тому числі, щодо працевлаштування осіб з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб. Практичні питання застосування Закону.

 

м. Київ,

вул. Ломоносова,10каб.3

6

15:00-16:00

23.01.2019

Забезпечення рівних можливостей для працівників (у тому числі особам з особливими потребами та із числа внутрішньо переміщених осіб) при прийнятті на роботу – позитивний імідж організації та сучасного керівника.

м. Київ,

вул. Ломоносова, 10каб.3

7

15:00-16:00

25.01.2019

 

Перепідготовка або підвищення кваліфікації Ваших працівників (у тому числі, осіб з особливими потребами та із числа внутрішньо переміщених осіб) шляхом отримання ваучера. Стажування на виробництві. Презентація ЦПТО ДСЗ.

м. Київ,

вул. Ломоносова,10каб.3

8

15:00-16:00

30.01.2019

 

Легальна зайнятість – гарантія соціального захисту найманих працівників

м. Київ,

вул. Ломоносова, 10каб.3

   

Дарницькарайоннафілія КМЦЗ

 

1

16:00-16:30

08.01.2019

Перепідготовка або підвищення кваліфікації Ваших працівників (у тому числі, осіб з особливими потребами та із числа внутрішньо переміщених осіб.) шляхом отримання ваучера. Стажування на виробництві.

м. Київ

вул.Заслонова, 22

2

16:00-16:30

10.01.2019

Стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних, у тому числі громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці - компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.(ст.24,26,27 Закону України «Про зайнятість населення»). Презентація послуг служби зайнятості.

м. Київ

вул.Заслонова, 22

 

3

16:00-16:30

15.01.2019

Організація  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі,для інвалідів та ВПО. Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави.

м. Київ

вул.Заслонова, 22

4

16:00-16:30

17.01.2019

Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питань зайнятості інвалідів та ВПО.Недопущення дискримінації на робочих місцях за ознакою статі, ВІЛ-інфікованих осіб.

м. Київ

вул.Заслонова, 22

 

5

16:00-16:30

22.01.2019

Заходи щодо сприяння зайнятості населення.Компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовахстроковихтрудовихдоговорівзареєстрованихбезробітних з числа ВПО. Правовіаспектипрацевлаштуваннявнутрішньопереміщенихосіб, утомучисліосіб з особливими потребами (ст. 24-1, Закону України «Про зайнятістьнаселення»).

м. Київ

вул.Заслонова, 22

 

6

16:00-16:30

24.01.2019

 

Напрямки сучасної служби зайнятості та шляхи вирішення кадрових питань, запобігання тіньової зайнятості та трудової міграції. Легалізація зайнятості. Законодавство України про права  та обов’язки роботодавців, шляхи їх реалізації у процесі взаємодії із центром зайнятості(ст.50  Закону України «Про зайнятість  населення»).Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

м. Київ

вул.Заслонова, 22

 

7

16:00-16:30

29.01.2019

 

Роз’яснення щодо подачі звітності за формами 3-ПН,4-ПН,   1-ПА. Сучасні тенденції з розвитку та впровадження електронних сервісів. «Електронний кабінет роботодавця» - інформаційно – комунікаційний сервіс, зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу роботодавця для відвідування центру зайнятості.

м. Київ

вул.Заслонова, 22

 

   

Деснянськарайоннафілія КМЦЗ

 

1

16:30-17:30

10.01.2019

 

Законодавство України про права та обов’язки роботодавців та шляхи їх реалізації у процесі взаємодії із центром зайнятості (ст.50 Закону України «Про зайнятість населення»)

Співпраця з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.(ст.36-41 Закону України «Про зайнятість населення»). Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення (ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»)

м. Київ,

вул.Каштанова,7

к.210

2

16:30-17:30

15.01.2019

 

Правові та організаційні засади Закону України «Про зайнятість населення», у тому числі, щодо працевлаштування інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. Встановлення квоти підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років (ст.14 Закону України «Про зайнятість населення»)

м. Київ,

вул.Каштанова,7

к.210

3

16:30-17:30

17.01.2019

29.01.2019

 

Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питань зайнятості інвалідів та осіб із числа внутрішньо переміщених.Сучасна служба зайнятості та її можливості в частині укомплектування роботодавців кваліфікованим персоналом, у тому числі, за рахунок осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. Сучасні тенденції з розвитку та впровадженняелектроннихсервісів - «Електроннийкабінетроботодавця» (реєстрація та авторизація).

Легалізаціязайнятості – крок назустріч Вашим працівникам(у т.ч. особам з особливими потребами).

 

м. Київ,

вул.Каштанова,7

к.210

4

16:30-17:30

22.01.2019

 

Заходи щодосприяннязайнятостінаселення.

Компенсаціявитратроботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовахстроковихтрудовихдоговорівзареєстрованихбезробітних з числа ВПО. Правовіаспектипрацевлаштуваннявнутрішньопереміщенихосіб, утомучисліосіб з особливими потребами.

Розширенняможливостей для підвищенняконкурентоспроможностігромадянвіком старше 45 років.(ст.30 Закону України «Про зайнятістьнаселення»). Перепідготовкаабопідвищеннякваліфікаціїпрацівників (у тому числіосіб з особливими потребами) шляхом отримання ваучера.

 

м. Київ,

вул.Каштанова,7

к.210

5

16:30-17:30

24.01.2019

 

Заходи щодо сприяння зайнятості населення.

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та справедливого рівня оплати праці.(ст.24,26,27 Закону України «Про зайнятість населення»).

Додаткове стимулювання мотивації до праці та матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру (ст.31 Закону України «Про зайнятість населення»). Професійне навчання зареєстрованих безробітних, у т.ч.шляхом стажування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які застосовують найману працю (ст.24, 35 Закону України «Про зайнятість населення»)

м. Київ,

вул.Каштанова,7

к.210

   

Дніпровськарайоннафілія КМЦЗ

 

1

09:15-10:00

04.01.2019

28.01.2019

 

Сучасні тенденції з розвитку та впровадження електронних сервісів. ЕКР.

Встановлення квоти у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».

Роз’яснення щодо подачі звітностей відповідної форми до державної служби зайнятості.

м. Київ,

вул. Райдужна, 9А, кім. № 104

2

15:00-15:45

11.01.2019

Легальна зайнятість – запорука гідного рівня життя та належного соціального захисту.

Співпраця з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (ст.36-41 Закону України «Про зайнятість населення»)

м. Київ,

вул. Райдужна, 9А, кім. № 104

3

15:00-15:45

14.01.2019

 

Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення, зокрема осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які брали участь в антитерористичній операції.

Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Легальна зайнятість.

м. Київ,

вул. Райдужна, 9А, кім. № 104

4

09:15-10:00

18.01.2019

 

 

 

Особливості працевлаштування осіб, які потребують додаткового захисту, зокрема особи з особливими потребами, внутрішньо переміщені особи та учасники АТО.Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць. Реалізація механізму виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску, в тому числі для осіб із числа внутрішньо переміщених.

м. Київ,

вул. Райдужна, 9А, кім. № 104

5

15:00-15:45

21.01.2019

 

Презентація послуг, що надаються службою зайнятості - реальна допомога розвитку підприємства.Інформування роботодавців про можливість підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями.

м. Київ,

вул. Райдужна, 9А, кім. №104

6

09:15-10:00

25.01.2019

Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше

45 років.Законодавство України про права та обов’язки роботодавців та шляхи їх реалізації у процесі взаємодії із центром зайнятості (ст.50 Закону України «Про зайнятість населення»).

м. Київ,

вул. Райдужна, 9А, кім. №104

   

Оболонськарайоннафілія КМЦЗ

 

1

15:00-16:00

02.01.2019

30.01.2019

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та справедливого рівня оплати праці.(ст. 24,26,27 ЗУ «Про зайнятість населення») Законодавство України про права та обов’язки роботодавців  та шляхи їх реалізації у процесі взаємодії з центром зайнятості. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення (ст. 53 ЗУ «Про зайнятість населення»).

м.Київ,

вул. П.Панча, 7б

каб.214

2

15:00-16:00

04.01.2019

25.01.2019

Правові та організаційні засади ЗУ «Про зайнятість населення», у тому числі, щодо працевлаштування інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. Легалізація зайнятості – крок назустріч вашим працівникам (у тому числі, інвалідам).

м.Київ,

вул. П.Панча, 7б

каб.214

3

15:00-16:00

11.01.2019

 

Підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці шляхом професійного навчання на замовлення роботодавців. Перепідготовка або підвищення кваліфікації Ваших працівників ( у тому числі,осіб з особливими потребами) шляхом отримання ваучера. Трудова адаптація працівників, у тому числі, осіб з особливими потребами та осіб з числа ВПО, шляхом стажування.

м.Київ,

вул. П.Панча, 7б

каб.214

4

15:00-16:00

23.01.2019

 

Останні зміни в пенсійному законодавстві. Легальне оформлення заробітної плати та трудових відносин (за сприянням Пенсійного Фонду України)».

м.Київ,

вул. П.Панча, 7б

каб.214

5

15:00-16:00

09.01.2019

16.01.2019

Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі, для осіб з особливими потребами, як допоміжний превентивний захід по запобіганню безробіттю. Можливість скористатись шансом раціонального розподілу власних коштів та використати підтримку держави. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості.

м.Київ,

вул. П.Панча, 7б

каб.214

6

15:00-16:00

18.01.2019

 

Роз’яснення щодо подачі звітності за формами  3-ПН, 4-ПН, 1-ПА.  Сучасні тенденції з розвитку та впровадження електронних сервісів. «Електронний кабінет роботодавця» - інформаційно-комунікаційний сервіс, зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу роботодавця для відвідування центру зайнятості (реєстрація та авторизація).

м.Київ,

вул. П.Панча, 7б

каб.214

   

Печерськарайоннафілія КМЦЗ

 

1

09:30-10:30

10.01.2019

Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення (ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення»). Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення (ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»). Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

2

09:30-10:30

15.01.2019

Реалізація механізму компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Реалізація механізму компенсації витрат роботодавця на оплатупраціуразіпрацевлаштування зареєстрованого безробітного з числа ВПО.Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

3

09:30-10:30

17.01.2019

Правові та організаційні засади Закону України «Про зайнятість населення» у тому числі щодо працевлаштування інвалідів та осіб з числа внутрішньо переміщених. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості. Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

4

09:30-10:30

22.01.2019

Правові аспекти працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Шляхи адаптації та інтеграції у ринок праці колишніх бійців АТО. Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

5

09:30-10:30

24.01.2019

Дієві форми співпраці філій Київського міського центру зайнятості з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі щодо працевлаштування осіб з особливими потребами.Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

6

09:30-10:30

29.01.2019

 

Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі для інвалідів, як допоміжний превентивний захід по запобіганню безробіттю. Можливості скористатися шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави. Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

7

09:30-10:30

31.01.2019

Підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці шляхом професійного навчання на замовлення роботодавців. Перепідготовка або підвищення кваліфікації Ваших працівників (у тому числі, з особливими потребами) шляхом отримання ваучера. Трудова адаптація працівників, у тому числі, осіб з особливими потребами та осіб з числа внтурішньо переміщених, шляхом стажування. Легальна зайнятість.

м. Київ

вул.Іоанна Павла ІІ, буд.7  каб. 103

   

Подільськарайоннафілія КМЦЗ

 

1

16:00-17:00

03.01.2019

Трудова  адаптація працівників, у тому числі, осіб з інвалідністю та осіб із числа внутрішньо переміщених, шляхом стажування.

м. Київ,

вул. М.Гречка 20а к.5

2

16:00-17:00

10.01.2019

 

Шляхи стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних у тому числі, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. 

м. Київ,

вул. М.Гречка 20а к.5

3

16:00-17:00

14.01.2019

 

Встановлення квоти у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників відповідно доЗакону України «Про зайнятість населення».

м. Київ,

вул. М.Гречка 20а к.5

4

16:00-17:00

17.01.2019

Розширення можливостей до підвищення конкурентоспроможності громадянам віком старше 45 років ( у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб).

м. Київ,

вул. М.Гречка 20а к.5

5

16:00-17:00

21.01.2019

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру  ( у тому числі осіб з інвалідністю. Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави. Роз’яснення до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

м. Київ,

вул. М.Гречка 20а к.5

6

16:00-17:00

24.01.2019

Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення (ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення»). Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення (ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»).

м. Київ,

вул. М.Гречка 20а к.5

7

16:00-17:00

28.01.2019

 

Легалізація зайнятості, запобігання нелегальної трудової міграції.

м. Київ,

вул.М.Гречка 20а к.5

   

Святошинськарайонна філія КМЦЗ

 

1

11:00-12:00

03.01.2019

29.01.2019

 

Трудова адаптація працівників, у тому числі  осіб з особливими  потребами та осіб із числа внутрішньо переміщених, шляхом стажування. Інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих осіб. Розгляд питань з легальної зайнятості,запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

2

11:00-12:00

08.01.2019

31.01.2019

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру  ( у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями). Роз’яснення до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Розгляд питань з легальної зайнятості,запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

3

11:00-12:00

10.01.2019

Розширення можливостей до підвищення конкурентоспроможності громадянам віком старше 45 років (у тому числі осіб з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб). Розгляд питань з легальної зайнятості,запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

4

11:00-12:00

15.01.2019

 

Шляхи стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних , у тому числі осіб з особливими потребами та ВПО. Розгляд питань з легальної зайнятості,запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

5

11:00-12:00

17.01.2019

 

Встановлення квоти у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників відповідно до  Закону України «Про зайнятість населення». Розгляд питань з легальної зайнятості, запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

 

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

6

11:00-12:00

22.01.2019

 

Розширення можливостей до підвищення конкурентоспроможності громадянам віком старше 45 років (у тому числі осіб з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб). Розгляд питань з легальної зайнятості,запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

7

11:00-12:00

24.01.2019

 

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру  ( у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями). Роз’яснення до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Розгляд питань з легальної зайнятості,запобігання нелегальній трудовій міграції та інше.

м. Київ,

вул. Гната Юри, 14-б.

 

 

Солом’янськарайоннафілія КМЦЗ

 

 

1

15:30-16:30

03.01.2019

 

Запобігання необґрунтованим звільненням та заходи соціального захисту працівників, що підлягають звільненню. Допомога по частковому  безробіттю (ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення»).Легалізація зайнятості, запобігання нелегальної трудової міграції.

м. Київ,

вул. Жилянська, 47-Б,

1 поверх к.109-А

2

15:30-16:30

08.01.2019

 

Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення (ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення»). Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення (ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»).

м. Київ,

вул. Жилянська, 47-Б,

1 поверх к.109-А

3

15:30-16:30

10.01.2019

 

Розширення можливостей до підвищення конкурентоспроможності громадянам віком старше 45 років (у тому числі осіб з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб).

 

м. Київ,

вул. Жилянська, 47-Б,

1 поверх к.109-А

4

15.30-16.30

15.01.2019

 

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру  ( у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Роз’яснення до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

 

м. Київ,

вул. Жилянська, 47-Б,

1 поверх к.109-А

5

15:00-16:00

17.01.2019

 

Стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва. Реалізація механізму компенсації роботодавцю фактичних витрат на сплату єдиного внеску в тому числі для осіб із числа ВПО.

м. Київ,

вул. Жилянська, 47-Б,

1 поверх к.109-А

 

6

15:00-16:00

22.01.2019

 

Встановлення квоти у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників відповідно до  Закону України «Про зайнятість населення».

м. Київ,

вул. Жилянська,

47-Б

1 поверх к.109-А

7

15:00-16:00

24.01.2019

 

Забезпечення особам з особливими потребами рівних прав та можливостей у сфері зайнятості (Про виконання робочих місць для працевлаштування інвалідів). Забезпечення додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню ВПО.

м. Київ,

вул. Жилянська,

47-Б

1 поверх к.109-А

8

15:00-16:00

29.01.2019

 

Дотримання чинного законодавства щодо вимог та термінів подання звітності за ф. 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».

 

м. Київ,

вул. Жилянська,

47-Б

1 поверх к.109-А

   

Шевченківськарайоннафілія КМЦЗ

 

1

10:00-11:00

09.01.2019

 

Співпраця з суб’єктамигосподарювання, якінадаютьпослуги з посередництва у працевлаштуванні.(ст.36-41 Закону України «Про зайнятістьнаселення»). Відповідальність за порушеннязаконодавства про зайнятістьнаселення (ст. 53 Закону України «Про зайнятістьнаселення»).

м. Київ,

вул.Старокиївська,10

2

10:00-11:00

14.01.2019

 

Шляхи стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних у тому числі, осіб з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб. Легалізація зайнятості – крок назустріч вашим працівникам (у тому числі, інвалідам).

м. Київ,

вул.Старокиївська,10

3

10:00-11:00

21.01.2019

 

Послуги служби зайнятості у ситуаціїзапланованого массового вивільненняпрацівників, у тому числіінвалідів. Напрямки співпраці з центром зайнятості та шляхи вирішення кадрових питань. Роз’яснення надання звітностей.

м. Київ,

вул.Старокиївська,10

4

10:00-11:00

25.01.2019

 

Перепідготовка або підвищення кваліфікації Ваших працівників ( у тому числі, осіб з особливими потребами та із числа внутрішньо переміщених осіб) шляхом отримання ваучера. Стажування на виробництві. Легалізація зайнятості – крок назустріч вашим працівникам (у тому числі, інвалідам).

м. Київ,

вул.Старокиївська,10

5

10:00-11:00

29.01.2019

 

Встановлення квоти у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».  Розгляд питань з легальної зайнятості та запобігання нелегальній трудовій міграції та ін.

м. Київ,

вул.Старокиївська,10