Професійно-кваліфікаційний склад безробітних з інвалідністю.

Районна філія Київського міського центру зайнятості

Номер персональної картки

Дата надання статусу безробітного

Особа з інвалід ністю

Cпеціальність  за освіта

Кваліфікація  за  освітою

Посада на останньому місці роботи

 

Контактний номер телефону районної філії

Голосіївська

027913060300002

02.10.2018

Так

507010102,  Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, молодший спеціаліст

3119(33), технік

4112(3), оператор комп'ютерного набору

257- 00-05

Голосіївська

027919040100015

01.04.2019

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування

2441.2(3), економіст

2131.2(6), адміністратор системи

257- 00-05

Голосіївська

027919032700006

27.03.2019

Так

071,  Облік і оподаткування, магістр

3433, бухгалтер

1229.1(56), Завідувач групи

257- 00-05

Голосіївська

027919022500005

26.02.2019

Так

 

 

5220(4), продавець продовольчих товарів

257- 00-05

Голосіївська

027919022500004

25.02.2019

Так

705060101,  Теплоенергетика, спеціаліст

3111(16), Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях

2149.2(48), інженер

257- 00-05

Голосіївська

027919022000081

20.02.2019

Так

6010203,  Здоров’я людини, бакалавр

2340(8), вчитель-реабілітолог

3475(18), інструктор з фізкультури

257- 00-05

Голосіївська

027919031500001

15.03.2019

Так

 

 

1237.2(8), Завідувач філіалу (філії) лабораторії

257- 00-05

Голосіївська

027919031300009

13.03.2019

Так

 

 

1222.2(13), командир відділення

257- 00-05

Голосіївська

027919031100005

11.03.2019

Так

703050401,  Економіка підприємства

2441.2(3), економіст

4211(2), касир (на підприємстві, в установі, організації)

257- 00-05

Голосіївська

027919022800009

01.03.2019

Так

 

 

5169(3), охоронник

257- 00-05

Голосіївська

027919010900010

09.01.2019

Так

712010005,  Стоматологія, спеціаліст

2222.2, лікар-стоматолог

2222.2(6), лікар-стоматолог-терапевт

257- 00-05

Голосіївська

027919020700021

27.02.2019

Так

803010401,  Політологія (за сферами політичної діяльності), магістр

2443.2(5), політолог

2419.3(6), Помічник-консультант народного депутата України

257- 00-05

Голосіївська

027919020500016

05.02.2019

Так

705010201,  Комп’ютерні системи та мережі, спеціаліст

2131.2(11), інженер з комп'ютерних систем

1475.4(5), Менеджер (управитель) з логістики

257- 00-05

Голосіївська

027919020100009

01.02.2019

Так

6030101,  Соціологія, бакалавр

2442.2(8), соціолог

1221.2(30), Начальник відділу

257- 00-05

Голосіївська

027918122700007

02.01.2019

Так

703060101,  Менеджмент організацій і

2441.2(3), економіст

1226.1(15), Керівник регіонального структурного підрозділу

257- 00-05

Голосіївська

027918121300020

21.12.2018

Так

 

 

5122(2), кухар

257- 00-05

Голосіївська

027918120700010

07.12.2018

Так

712010002,  Педіатрія, спеціаліст

2221.2(26), лікар-педіатр

2221.2(15), лікар-дерматовенеролог

257- 00-05

Голосіївська

027918112900030

18.12.2018

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування

2441.2(3), економіст

1210.1(67), заступник директора

257- 00-05

Голосіївська

027918111900005

19.11.2018

Так

702020401,  Музичне мистецтво (за видами), спеціаліст

2453.2(4), артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2(17), концертмейстер

257- 00-05

Голосіївська

027918111300009

13.11.2018

Так

709010101,  Агрономія, спеціаліст

2213.2(2), агроном

1221.2(30), Начальник відділу

257- 00-05

Голосіївська

027918111200003

12.11.2018

Так

705010201,  Комп’ютерні системи та мережі, спеціаліст

2131.2(8), аналітик комп'ютерних систем

1221.2(30), Начальник відділу

257- 00-05

Голосіївська

027918110500003

06.11.2018

Так

703050201,  Економічна кібернетика, спеціаліст

2441.2(4), економіст обчислювального (інформаційнообчислювального) центру

3433, бухгалтер

257- 00-05

Голосіївська

027918101600011

02.11.2018

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1210.1(67), заступник директора

257- 00-05

Голосіївська

027918100800003

08.10.2018

Так

803050802,  Банківська справа, магістр

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

1231(5), головний економіст

257- 00-05

Голосіївська

027918100400016

04.10.2018

Так

818010018,  Адміністративний менеджмент, магістр

4222, адміністратор

2419.2(6), Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

257- 00-05

Голосіївська

027918103100001

14.11.2018

Так

802030307,  Філологія, магістр

2444.2(2), перекладач

1221.2(31), Начальник сектору

257- 00-05

Голосіївська

027918092600005

26.09.2018

Так

702030201,  Історія, спеціаліст

2443.2, історик

1229.1(44), Завідувач сектору

257- 00-05

Голосіївська

027918091300007

13.09.2018

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

3433, бухгалтер

1231(2), головний бухгалтер

257- 00-05

Голосіївська

027918090600007

06.09.2018

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

2310.2(3), Викладач закладу вищої освіти

257- 00-05

Голосіївська

027918090500016

05.09.2018

Так

 

 

8279(12), Машиніст цигарково-сигаретних ліній та машин

257- 00-05

Голосіївська

027918072600007

26.07.2018

Так

703050401,  Економіка підприємства

2441.2(3), економіст

3439(26), фахівець

257- 00-05

Голосіївська

027918072500003

25.07.2018

Так

802030203,  Архівознавство, магістр

4141(9), архіваріус

2432.1(3), документознавець

257- 00-05

Дарницька

026318010300005

03.01.2018

Так

704030204,  Інформаційнокомунікаційні технології, спеціаліст

2143.2(24), Інженер-електрик в енергетичній сфері

1229.1(54), Завідувач відділу (самостійного)

567-60-91

Дарницька

026319040200017

02.04.2019

Так

813010201,  Соціальна робота, магістр

2446.2(2), фахівець із соціальної роботи

9151(3), кур'єр

567-60-91

Дарницька

026319040200009

02.04.2019

Так

705060401,  Котли і реактори, спеціаліст

2143.2(8), інженер-енергетик

2143.2(8), інженер-енергетик

567-60-91

Дарницька

026319032600026

27.03.2019

Так

 

 

2419.2(28), Консультант

567-60-91

Дарницька

026319022700014

27.02.2019

Так

505090104,  Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв, молодший спеціаліст

3115(56), Авіаційний технік з радіоустаткувяння

1210.1(21), директор представництва

567-60-91

Дарницька

026319030400021

04.03.2019

Так

502020102,  Театрально-декораційне мистецтво

2455.2, Актор (артист) театру, кіно та ін.

2451.2(24), Журналіст

567-60-91

Дарницька

026319030100004

01.03.2019

Так

 

 

9322(297), укладальник-пакувальник

567-60-91

Дарницька

026319032100007

21.03.2019

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

2429(8), юрисконсульт

567-60-91

Дарницька

026319032100005

21.03.2019

Так

 

 

4112(3), оператор комп'ютерного набору

567-60-91

Дарницька

026319031500009

15.03.2019

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

3433, бухгалтер

1231(2), головний бухгалтер

567-60-91

Дарницька

026319022000006

20.02.2019

Так

703050101,  Економічна теорія, спеціаліст

2441.2(3), економіст

4144, діловод

567-60-91

Дарницька

026319022000002

20.02.2019

Так

 

 

7223(40), налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

567-60-91

Дарницька

026319021800021

21.02.2019

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування

2441.2(3), економіст

1475.4(2), менеджер (управитель) з постачання

567-60-91

Дарницька

026319011800004

18.01.2019

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1229.7(46), заступник начальника відділу

567-60-91

Дарницька

026319020500034

05.02.2019

Так

506010101,  Будівництво та експлуатація будівель і споруд, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

2142.2(5), інженер з проектно-кошторисної роботи

567-60-91

Дарницька

026319012500021

25.01.2019

Так

 

 

7141(3), Маляр

567-60-91

Дарницька

026319012400006

24.01.2019

Так

501020501,  Діловодство, молодший спеціаліст

3119(33), технік

4141(9), архіваріус

567-60-91

Дарницька

026319020400009

04.02.2019

Так

 

2446.2(2), фахівець із соціальної роботи

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

567-60-91

Дарницька

026319020100018

01.02.2019

Так

 

 

9152(4), сторож

567-60-91

Дарницька

026319013100009

01.02.2019

Так

 

 

8275(57), оператор лінії виробництва маргарину

567-60-91

Дарницька

026319013000001

30.01.2019

Так

703051001,  Товарознавство і комерційна діяльність, спеціаліст

3419(8), товарознавець

1221.2(30), Начальник відділу

567-60-91

Дарницька

026318122800012

02.01.2019

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1229.1(44), Завідувач сектору

567-60-91

Дарницька

026319011400008

14.01.2019

Так

 

 

9151(3), кур'єр

567-60-91

Дарницька

026319011400003

14.01.2019

Так

706010101,  Промислове і цивільне будівництво, спеціаліст

2142.2(2), Інженер-будівельник

2149.2(49), інженер-конструктор

567-60-91

Дарницька

026319011000020

10.01.2019

Так

704010601,  Екологія та охорона навколишнього середовища, спеціаліст

2213.2(25), Інженер з природокористування

1229.3(9), Керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст

567-60-91

Дарницька

026319011000016

10.01.2019

Так

 

 

8155(11), оператор заправних станцій

567-60-91

Дарницька

026319010900002

14.01.2019

Так

706010101,  Промислове і цивільне будівництво, спеціаліст

2142.2(2), Інженер-будівельник

1222.2(13), командир відділення

567-60-91

Дарницька

026319010800003

09.01.2019

Так

 

 

8155(11), оператор заправних станцій

567-60-91

Дарницька

026319010200006

18.01.2019

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

3433, бухгалтер

567-60-91

Дарницька

026318121900024

19.12.2018

Так

 

 

7141(3), Маляр

567-60-91

Дарницька

026318120300048

06.12.2018

Так

702010201,  Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, спеціаліст

2432.2(3), бібліотекар

3419(8), товарознавець

567-60-91

Дарницька

026318111400009

14.11.2018

Так

506010101,  Будівництво та експлуатація будівель і споруд, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

7139(4), Опоряджувальник будівельний

567-60-91

Дарницька

026318111200002

12.11.2018

Так

 

 

7233(90), слюсар-ремонтник

567-60-91

Дарницька

026318110800010

08.11.2018

Так

803050801,  Фінанси і кредит

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

1210.1(5), директор (підприємства

567-60-91

Дарницька

026318110800045

13.11.2018

Так

702030302,  Мова і література (із зазначенням іноземної мови), спеціаліст

2444.2(7), Філолог

4211(2), касир (на підприємстві, в установі, організації)

567-60-91

Дарницька

026318120400010

04.12.2018

Так

 

 

8334(2), водій навантажувача

567-60-91

Дарницька

026318120400009

04.12.2018

Так

 

 

7421(6), різальник шпону та личкувальних матеріалів

567-60-91

Дарницька

026318112900026

29.11.2018

Так

6030504,  Економіка підприємства, бакалавр

2441.2(3), економіст

1222.2(17), майстер

567-60-91

Дарницька

026318121200010

12.12.2018

Так

 

 

8143(8), картонажник

567-60-91

Дарницька

026318121000008

10.12.2018

Так

505130202,  Технологія обробки шкіри та хутра, молодший спеціаліст

3111(13), технік-технолог

2412.2(4), інженер з підготовки кадрів

567-60-91

Дарницька

026318102400023

24.10.2018

Так

803050802,  Банківська справа, магістр

2419.2(22), Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

2149.2(86), Провідний інженер з об'єктивного контролю

567-60-91

Дарницька

026318102400003

24.10.2018

Так

703050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), спеціаліст

2441.2(3), економіст

1229.7(46), заступник начальника відділу

567-60-91

Дарницька

026318101700037

17.10.2018

Так

705020201,  Автоматизоване управління технологічними процесами, спеціаліст

2131.2(10), інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

1001, (скасовано) військовослужбовець

567-60-91

Дарницька

026318101700017

17.10.2018

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

567-60-91

Дарницька

026318101200024

17.10.2018

Так

705050313,  Обладнання переробних і харчових виробництв, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

1231(29), Менеджер (управитель)

567-60-91

Дарницька

026318110100013

01.11.2018

Так

 

 

7436(7), швачка

567-60-91

Дарницька

026318103100004

31.10.2018

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

567-60-91

Дарницька

026318100700003

22.10.2018

Так

 

 

7141(3), Маляр

567-60-91

Дарницька

026318091000025

10.09.2018

Так

6030508,  Фінанси і кредит, бакалавр

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

5123, бармен

567-60-91

Дарницька

026318090600027

06.09.2018

Так

703050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), спеціаліст

2441.2(3), економіст

3433, бухгалтер

567-60-91

Дарницька

026318090300029

03.09.2018

Так

 

3115(58), Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8322(1), водій автотранспортних засобів

567-60-91

Дарницька

026318100500004

05.10.2018

Так

 

 

5132, Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

567-60-91

Дарницька

026318091800001

18.09.2018

Так

 

 

3475(38), спортсмен-інструктор збірної команди україни

567-60-91

Дарницька

026318091700018

17.09.2018

Так

 

 

5169(8), стрілець

567-60-91

Дарницька

026318091700003

17.09.2018

Так

506010108,  Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

3439(26), фахівець

567-60-91

Дарницька

026318091700002

17.09.2018

Так

703050101,  Економічна теорія, спеціаліст

2441.2(3), економіст

1229.1(61), Керівник групи

567-60-91

Дарницька

026318091300025

13.09.2018

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1210.1(67), заступник директора

567-60-91

Дарницька

026318080600020

16.08.2018

Так

803050301,  Міжнародна економіка, магістр

2441.2(16), Економіст з міжнародної торгівлі

4212(7), Операціоніст (банк)

567-60-91

Дарницька

026318080900004

09.08.2018

Так

 

2149.2(49), інженер-конструктор

2412.2, інженер з нормування праці

567-60-91

Дарницька

026318081400012

14.08.2018

Так

803050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), магістр

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

3433, бухгалтер

567-60-91

Дарницька

026318081300007

13.08.2018

Так

 

 

7436(7), швачка

567-60-91

Дарницька

026318072300019

01.08.2018

Так

805170101,  Технології зберігання і переробки зерна, магістр

2149.2(50), інженер-технолог

1237.1(85), головний технолог

567-60-91

Дарницька

026318072700005

27.07.2018

Так

6030509,  Облік і аудит, бакалавр

3433, бухгалтер

3433, бухгалтер

567-60-91

Дарницька

026318082900013

29.08.2018

Так

6030401,  Правознавство, бакалавр

2421.2(15), Юрист

5162(11), Поліцейський (за спеціалізаціями)

567-60-91

Дарницька

026318070600008

06.07.2018

Так

705100101,  Метрологія та вимірювальна техніка, спеціаліст

2149.2(21), інженер з метрології

2419.2(6), Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

567-60-91

Дарницька

026318070300023

03.07.2018

Так

 

 

8282(15), складальник електровимірювальних приладів

567-60-91

Дарницька

026318070300013

03.07.2018

Так

 

 

5220(3), продавець непродовольчих товарів

567-60-91

Дарницька

026318051100008

11.05.2018

Так

711010101,  Ветеринарна медицина (за видами), спеціаліст

2223.2(2), лікар ветеринарної медицини

1465(1), Менеджер (управитель) із страхування

567-60-91

Дарницька

026318050800008

08.05.2018

Так

505040106,  Обробка металів тиском, молодший спеціаліст

3111(13), технік-технолог

7233(57), слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

567-60-91

Дарницька

026318060400012

04.06.2018

Так

506010110,  Будівництво мостів та інших штучних споруд, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

5169(8), стрілець

567-60-91

Дарницька

026318060400007

04.06.2018

Так

803040101,  Правознавство, магістр

2421.2(15), Юрист

2490(2), Інспектор

567-60-91

Дарницька

026318041100011

17.04.2018

Так

 

2149.2(48), інженер

1222.2(11), командир взводу

567-60-91

Дарницька

026318050300014

03.05.2018

Так

 

2421.2(15), Юрист

1222.2(13), командир відділення

567-60-91

Дарницька

026318032200013

05.04.2018

Так

815010001,  Державне управління, магістр

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

567-60-91

Деснянська

026218021200017

12.02.2018

Так

712010001,  Лікувальна справа, спеціаліст

2221.2(15), лікар-дерматовенеролог

2221.2(15), лікар-дерматовенеролог

547-17-07

Деснянська

026219030500026

05.03.2019

Так

506010101,  Будівництво та експлуатація будівель і споруд, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

7233(90), слюсар-ремонтник

547-17-07

Деснянська

026219030100013

01.03.2019

Так

802010501,  Документознавство та інформаційна діяльність, магістр

2419.2(8), Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

2441.2(3), економіст

547-17-07

Деснянська

026219031400041

14.03.2019

Так

 

 

7233(76), слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

547-17-07

Деснянська

026219021300019

13.02.2019

Так

805020203,  Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту), магістр

2144.2(13), інженер електрозв'язку

2441.2(3), економіст

547-17-07

Деснянська

026219021300005

13.02.2019

Так

 

 

8264(89), термообробник швацьких виробів

547-17-07

Деснянська

026219021200018

12.02.2019

Так

702020101,  Театральне мистецтво (за видами), спеціаліст

2455.2(18), режисер

2359.2(9), педагог-організатор

547-17-07

Деснянська

026219020700001

07.02.2019

Так

705080202,  Електронні системи, спеціаліст

2149.2(95), Інженер-електромеханік гірничий

2143.2(8), інженер-енергетик

547-17-07

Деснянська

026219022500018

25.02.2019

Так

 

 

5131(2), помічник вихователя

547-17-07

Деснянська

026219022100027

21.02.2019

Так

 

 

5220(4), продавець продовольчих товарів

547-17-07

Деснянська

026219021900048

25.02.2019

Так

 

 

9322(177), підсобний робітник

547-17-07

Деснянська

026219021900008

19.02.2019

Так

 

 

8332(2), дорожній робітник.

547-17-07

Деснянська

026219021800003

18.02.2019

Так

 

 

9132(7), прибиральник службових приміщень

547-17-07

Деснянська

026219020400023

04.02.2019

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

3433, бухгалтер

1231(2), головний бухгалтер

547-17-07

Деснянська

026219010400021

04.01.2019

Так

 

 

8333(13), машиніст крана (кранівник)

547-17-07

Деснянська

026219010300021

03.01.2019

Так

703030101,  Журналістика (за видами), спеціаліст

2451.2(24), Журналіст

1143.1(7), Керівник апарату

547-17-07

Деснянська

026218122100010

02.01.2019

Так

051,  Економіка, молодший спеціаліст

2441.2(3), економіст

4121(8), Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

547-17-07

Деснянська

026219011700018

17.01.2019

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

547-17-07

Деснянська

026219010800016

08.01.2019

Так

013,  Початкова освіта, спеціаліст

2331(1), Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

547-17-07

Деснянська

026219010800015

08.01.2019

Так

 

2441.2(3), економіст

2441.2(3), економіст

547-17-07

Деснянська

026218111900020

30.11.2018

Так

 

3111(13), технік-технолог

9151(3), кур'єр

547-17-07

Деснянська

026218111900018

19.11.2018

Так

 

2145.2(24), інженер-механік груповий

2149.2(23), інженер з організації експлуатації та ремонту

547-17-07

Деснянська

026218111900011

19.11.2018

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1231(19), начальник юридичного відділу

547-17-07

Деснянська

026218120400024

04.12.2018

Так

 

 

1001, (скасовано) військовослужбовець

547-17-07

Деснянська

026218120400003

04.12.2018

Так

703030301,  Видавнича справа та редагування, спеціаліст

2451.2(13), редактор

4144, діловод

547-17-07

Деснянська

026218112800002

28.11.2018

Так

705050320,  Локомотивобудування, спеціаліст

2145.2(23), інженер-конструктор (механіка)

3119(22), диспетчер газового господарства

547-17-07

Деснянська

026218121100019

11.12.2018

Так

505050201,  Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування, молодший спеціаліст

3141(16), Технік-механік з ремонту технологічного устаткування

8279(14), машиніст фільтроробних машин

547-17-07

Деснянська

026218121000011

12.12.2018

Так

 

 

7233(90), слюсар-ремонтник

547-17-07

Деснянська

026218120700003

07.12.2018

Так

 

 

5131(2), помічник вихователя

547-17-07

Деснянська

026218111200008

12.11.2018

Так

 

 

3119(8), диспетчер

547-17-07

Деснянська

026218110500031

05.11.2018

Так

 

 

7215(5), стропальник

547-17-07

Деснянська

026218101800004

18.10.2018

Так

 

 

7212(10), Електрозварник ручного зварювання

547-17-07

Деснянська

026218101600017

16.10.2018

Так

6120101,  Сестринська справа, бакалавр

3231(2), сестра медична

3231(12), сестра медична операційна

547-17-07

Деснянська

026218103100028

31.10.2018

Так

512010102,  Сестринська справа, молодший спеціаліст

3231(2), сестра медична

3231(2), сестра медична

547-17-07

Деснянська

026218103100009

31.10.2018

Так

702030103,  Богослов’я (теологія із зазначенням конфесії), спеціаліст

2443.2(8), Фахівець з релігієзнавства

4144, діловод

547-17-07

Деснянська

026218103000022

30.10.2018

Так

705060101,  Теплоенергетика, спеціаліст

2143.2(8), інженер-енергетик

1222.2(C1), начальник виробництва

547-17-07

Деснянська

026218103000003

30.10.2018

Так

711010101,  Ветеринарна медицина (за видами), спеціаліст

2223.2(2), лікар ветеринарної медицини

2223.2(2), лікар ветеринарної медицини

547-17-07

Деснянська

026218102900004

29.10.2018

Так

505170106,  Бродильне виробництво і виноробство, молодший спеціаліст

3111(13), технік-технолог

9411(2), комірник

547-17-07

Деснянська

026218092000021

20.09.2018

Так

512010106,  Стоматологія ортопедична, молодший спеціаліст

3225(2), технік зубний

 

547-17-07

Деснянська

026218091400011

14.09.2018

Так

803050901,  Облік і аудит, магістр

3433, бухгалтер

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

547-17-07

Деснянська

026218091100034

11.09.2018

Так

 

 

6113, озеленювач

547-17-07

Деснянська

026218091000034

28.08.2018

Так

6030505,  Управління персоналом та економіка праці, бакалавр

3423(5), Організатор з персоналу

3439(26), фахівець

547-17-07

Деснянська

026218072600020

26.07.2018

Так

702030302,  Мова і література (із зазначенням іноземної мови), спеціаліст

2351.2(5), викладач (методи навчання)

3436.1(2), референт

547-17-07

Деснянська

026218082700004

27.08.2018

Так

 

 

3119(8), диспетчер

547-17-07

Деснянська

026218082000008

20.08.2018

Так

 

2213.2(9), зоотехнік

7442(8), затягувальник взуття

547-17-07

Деснянська

026218072300008

23.07.2018

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

547-17-07

Деснянська

026218061900014

19.06.2018

Так

512010101,  Лікувальна справа, молодший спеціаліст

3221(4), фельдшер

3231(2), сестра медична

547-17-07

Деснянська

026218061100010

11.06.2018

Так

803040101,  Правознавство, магістр

2421.2(15), Юрист

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

547-17-07

Деснянська

026218052200019

22.05.2018

Так

 

2421.2(15), Юрист

2432.1(3), документознавець

547-17-07

Деснянська

026218053000006

30.05.2018

Так

505100101,  Радіотехнічні вимірювання, молодший спеціаліст

3132(8), радіоелектронік

1001, (скасовано) військовослужбовець

547-17-07

Дніпровська

026610120169024

17.11.2010

Так

703050401,  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

590-65-12

Дніпровська

026619040400015

05.04.2019

Так

051,  Економіка, магістр

2441.2(3), економіст

 

590-65-12

Дніпровська

026619040200017

02.04.2019

Так

028,  Менеджмент соціокультурної діяльності, молодший спеціаліст

2453.2(25), керівник хору (фольклорного ансамблю)

4144, діловод

590-65-12

Дніпровська

026619040200015

05.04.2019

Так

 

 

4144, діловод

590-65-12

Дніпровська

026619040200002

02.04.2019

Так

712020101,  Фармація, спеціаліст

2224.2, провізор

1210.1(67), заступник директора

590-65-12

Дніпровська

026619040100007

02.04.2019

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

3433, бухгалтер

1229.1(58), Заступник директора дипартаменту - начальни відділу

590-65-12

Дніпровська

026619032700001

03.04.2019

Так

 

 

5132, Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

590-65-12

Дніпровська

026619022700012

27.02.2019

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

2441.2(3), економіст

2310.1, доцент

590-65-12

Дніпровська

026619022600021

26.02.2019

Так

 

 

3415(14), Мерчендайзер

590-65-12

Дніпровська

026619022600017

27.12.2018

Так

705050201,  Технологія машинобудування, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

4222(15), Офіс-адміністратор

590-65-12

Дніпровська

026619022500006

25.02.2019

Так

704020101,  Математика (за напрямами), спеціаліст

2310.2(3), Викладач закладу вищої освіти

2132.2, інженер-програміст

590-65-12

Дніпровська

026619022100023

21.02.2019

Так

6051003,  Приладобудування, бакалавр

3139(6), Технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів

1120.3(5), представник постійний

590-65-12

Дніпровська

026619022100011

28.02.2019

Так

 

 

9141(11), консьєрж

590-65-12

Дніпровська

026619022100002

21.02.2019

Так

712010001,  Лікувальна справа, спеціаліст

2221.2(31), Лікар-терапевт

2221.2(72), Лікар з медицини невідкладних станів

590-65-12

Дніпровська

026619021900016

04.04.2019

Так

 

 

1210.1(5), директор (начальник, інший керівник) підприємства

590-65-12

Дніпровська

026619031100013

12.03.2019

Так

801020302,  Фізична реабілітація, магістр

2340(8), вчитель-реабілітолог

2433.2(1), Аналітик консолідованої інформації

590-65-12

Дніпровська

026619031100001

11.03.2019

Так

706010104,  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, спеціаліст

2142.2(2), Інженер-будівельник

1223.2(13), начальник відділу

590-65-12

Дніпровська

026619030500025

05.03.2019

Так

505160201,  Швейне виробництво, молодший спеціаліст

3115(48), технік-технолог (механіка)

3119(8), диспетчер

590-65-12

Дніпровська

026619030400004

14.03.2019

Так

 

 

7442(4), взуттьовик з ремонту взуття

590-65-12

Дніпровська

026619032000012

27.03.2019

Так

505040106,  Обробка металів тиском, молодший спеціаліст

3111(13), технік-технолог

3450, інспектор воєнізованої охорони

590-65-12

Дніпровська

026619031400009

21.03.2019

Так

 

 

4211(6), касир торговельного залу

590-65-12

Дніпровська

026619012900006

31.01.2019

Так

 

 

7344(9), фотограф (фотороботи)

590-65-12

Дніпровська

026619020500006

06.02.2019

Так

 

 

5169(3), охоронник

590-65-12

Дніпровська

026619020100022

05.02.2019

Так

 

 

4212(2), касир (в банку)

590-65-12

Дніпровська

026619020100002

01.02.2019

Так

505050209,  Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування, молодший спеціаліст

3141(16), Технік-механік з ремонту технологічного устаткування

8322(1), водій автотранспортних засобів

590-65-12

Дніпровська

026619020100001

01.02.2019

Так

 

 

5122(2), кухар

590-65-12

Дніпровська

026619020800017

12.02.2019

Так

 

 

7221(19), машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах

590-65-12

Дніпровська

026618120600003

06.12.2018

Так

 

 

1222.2(13), командир відділення

590-65-12

Дніпровська

026619011400017

31.01.2019

Так

 

 

5169(8), стрілець

590-65-12

Дніпровська

026619011400015

24.01.2019

Так

 

 

9132(7), прибиральник службових приміщень

590-65-12

Дніпровська

026619010800024

08.01.2019

Так

705090204,  Біотехнічні та медичні апарати і системи, спеціаліст

2149.2(48), інженер

1231(5), головний економіст

590-65-12

Дніпровська

026619010200005

02.01.2019

Так

6030510,  Товарознавство і торговельне підприємництво, бакалавр

3419(8), товарознавець

1210.1(67), заступник директора

590-65-12

Дніпровська

026618122600012

26.12.2018

Так

705160203,  Проектування взуття та галантерейних виробів, спеціаліст

2149.2(49), інженер-конструктор

1221.2(30), Начальник відділу

590-65-12

Дніпровська

026618121700014

17.12.2018

Так

707010102,  Організація перевезень і управління на транспорті (за видами), спеціаліст

2149.2(48), інженер

1221.2(30), Начальник відділу

590-65-12

Дніпровська

026618112100025

23.11.2018

Так

 

 

5220(2), комплектувальник товарів

590-65-12

Дніпровська

026618111500022

15.11.2018

Так

703050401,  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

1229.7(46), заступник начальника відділу

590-65-12

Дніпровська

026618102900007

29.10.2018

Так

705050313,  Обладнання переробних і харчових виробництв, спеціаліст

2149.2(48), інженер

3436.1(1), помічник керівника підприємства (установи, організації)

590-65-12

Дніпровська

026618102600019

26.10.2018

Так

705020201,  Автоматизоване управління технологічними процесами, спеціаліст

2149.2(48), інженер

8322(1), водій автотранспортних засобів

590-65-12

Дніпровська

026618100300023

03.10.2018

Так

512010104,  Стоматологія, молодший спеціаліст

3225(2), технік зубний

1239(5), завідувач господарства

590-65-12

Дніпровська

026618100300015

03.10.2018

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

3439(4), дипломатичний кур'єр

590-65-12

Дніпровська

026618100300007

03.10.2018

Так

701010201,  Початкова освіта, спеціаліст

2320(10), Вчитель закладу загальної середньої освіти

2320(10), Вчитель закладу загальної середньої освіти

590-65-12

Дніпровська

026618101600031

16.10.2018

Так

703050301,  Міжнародна економіка, спеціаліст

2441.2(3), економіст

2351.2(4), методист з економічної освіти

590-65-12

Дніпровська

026618092700018

11.10.2018

Так

505070106,  Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами, молодший спеціаліст

3113(36), Технік-електрик

5131(2), помічник вихователя

590-65-12

Дніпровська

026618092600021

26.09.2018

Так

 

 

8122(58), оператор обрубного відділення

590-65-12

Дніпровська

026618092100016

21.09.2018

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

590-65-12

Дніпровська

026618072500004

25.07.2018

Так

 

 

9152(4), сторож

590-65-12

Дніпровська

026618081500015

15.08.2018

Так

 

 

4132, приймальник замовлень

590-65-12

Дніпровська

026618083100011

31.08.2018

Так

 

2421.2(15), Юрист

2429(8), юрисконсульт

590-65-12

Дніпровська

026618082200010

22.08.2018

Так

705130112,  Технології обробки шкіри та хутра, спеціаліст

2149.2(50), інженер-технолог

1239(11), Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.)

590-65-12

Дніпровська

026618082200007

22.08.2018

Так

503040101,  Правознавство, молодший спеціаліст

2421.2(15), Юрист

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

590-65-12

Дніпровська

026618071900019

19.07.2018

Так

703050401,  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

590-65-12

Дніпровська

026618071100013

11.07.2018

Так

6030510,  Товарознавство і торговельне підприємництво, бакалавр

3419(8), товарознавець

1210.1(5), директор (начальник, інший керівник) підприємства

590-65-12

Дніпровська

026618052200037

22.05.2018

Так

 

 

5220(3), продавець непродовольчих товарів

590-65-12

Дніпровська

026618052200016

22.05.2018

Так

705040304,  Металознавство, спеціаліст

2146.2(6), інженер-технолог (хімічні технології)

7136(5), контролер водопровідного господарства

590-65-12

Дніпровська

026618050700003

07.05.2018

Так

706010107,  Теплогазопостачання і вентиляція, спеціаліст

2142.2(2), Інженер-будівельник

2149.2(48), інженер

590-65-12

Дніпровська

026618040300010

03.04.2018

Так

 

 

1223.2(3), майстер будівельних та монтажних робіт

590-65-12

Дніпровська

026617060600024

12.04.2017

Так

705110101,  Літаки і вертольоти, спеціаліст

3115(4), механік

8162(15), оператор котельні

590-65-12

Дніпровська

026617111400021

14.11.2017

Так

503050401,  Економіка підприємства, молодший спеціаліст

2441.2(8), економіст з планування

9162, двірник

590-65-12

Оболонська

027817073100002

31.07.2017

Так

 

2149.2(49), інженер-конструктор

9322(177), підсобний робітник

464-26-62

Оболонська

027819040300023

04.04.2019

Так

 

 

8290(18), маркувальник

464-26-62

Оболонська

027819022200011

22.02.2019

Так

 

 

3439(26), фахівець

464-26-62

Оболонська

027819032500002

26.03.2019

Так

6020105,  Документознавство та інформаційна діяльність, бакалавр

2432.1(3), документознавець

1231, головний архівіст

464-26-62

Оболонська

027819031800011

22.03.2019

Так

 

 

 

464-26-62

Оболонська

027819031500008

18.03.2019

Так

505070204,  Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту, молодший спеціаліст

3113(13), електромеханік

8322(1), водій автотранспортних засобів

464-26-62

Оболонська

027819031300005

19.03.2019

Так

 

 

7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

464-26-62

Оболонська

027819031200009

14.03.2019

Так

 

2441.2(3), економіст

1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту

464-26-62

Оболонська

027819031100021

18.03.2019

Так

6030504,  Економіка підприємства, бакалавр

3439(26), фахівець

3474(20), Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

464-26-62

Оболонська

027819022000033

26.02.2019

Так

505020101,  Обслуговування систем управління і автоматики, молодший спеціаліст

2131.2(10), інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

1223.1(4), головний інженер

464-26-62

Оболонська

027819030500003

12.03.2019

Так

803050901,  Облік і аудит, магістр

3433, бухгалтер

3433, бухгалтер

464-26-62

Оболонська

027819030400024

04.03.2019

Так

 

 

1210.1(5), директор (начальник, інший керівник) підприємства

464-26-62

Оболонська

027819030400001

07.03.2019

Так

 

 

5132(2), молодша медична сестра з догляду за хворими

464-26-62

Оболонська

027819030100017

06.03.2019

Так

703050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), спеціаліст

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

1231(23), Директор фінансовий

464-26-62

Оболонська

027819030100009

05.03.2019

Так

703050101,  Економічна теорія, спеціаліст

2441.2(3), економіст

3433, бухгалтер

464-26-62

Оболонська

027819030100005

01.03.2019

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

464-26-62

Оболонська

027819021900014

20.02.2019

Так

 

 

9132(2), кухонний робітник

464-26-62

Оболонська

027819021300007

13.02.2019

Так

 

2441.2(3), економіст

3144(26), Диспетчер-інспектор

464-26-62

Оболонська

027819021100019

11.02.2019

Так

703050802,  Банківська справа, спеціаліст

2441.2(3), економіст

2441.2(3), економіст

464-26-62

Оболонська

027819020600011

19.03.2019

Так

 

 

2149.2(8), диспетчер диспетчерської служби управління

464-26-62

Оболонська

027819012900017

30.01.2019

Так

 

 

7345(1), брошурувальник

464-26-62

Оболонська

027819011800001

30.01.2019

Так

506010101,  Будівництво та експлуатація будівель і споруд, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

9151(3), кур'єр

464-26-62

Оболонська

027819010800016

08.01.2019

Так

815010004,  Державне управління у сфері національної безпеки, магістр

2429, Державний виконавець

1232(18), Начальник служби

464-26-62

Оболонська

027818121300031

22.12.2018

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2419.2(9), Фахівець з ефективності підприємництва

2149.2(19), інженер з якості

464-26-62

Оболонська

027818122000025

20.12.2018

Так

 

 

7233(53), слюсар аварійно-відбудовних робіт

464-26-62

Оболонська

027818111200023

12.11.2018

Так

 

 

4190(24), табельник

464-26-62

Оболонська

027818111200012

12.11.2018

Так

 

2441.2(3), економіст

2441.2(3), економіст

464-26-62

Оболонська

027818110600017

06.11.2018

Так

713010201,  Соціальна робота, спеціаліст

2446.2(2), фахівець із соціальної роботи

3439(9), інспектор з основної діяльності

464-26-62

Оболонська

027818110200015

06.11.2018

Так

 

 

9152(4), сторож

464-26-62

Оболонська

027818110200007

02.11.2018

Так

 

 

1452, Менеджер (управитель) в оптовій торговлі

464-26-62

Оболонська

027818110100023

01.11.2018

Так

705130104,  Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, спеціаліст

2149.2(50), інженер-технолог

8112(27), лаборант азбестоцементного виробництва

464-26-62

Оболонська

027818120400007

04.12.2018

Так

705090302,  Телекомунікаційні системи та мережі, спеціаліст

2144.2(13), інженер електрозв'язку

9162, двірник

464-26-62

Оболонська

027818112700020

27.11.2018

Так

 

2441.2(3), економіст

2429(6), радник

464-26-62

Оболонська

027818112700011

27.11.2018

Так

 

 

4144, діловод

464-26-62

Оболонська

027818112200006

22.11.2018

Так

 

 

4215(3), паркувальник

464-26-62

Оболонська

027818112100009

21.11.2018

Так

803060101,  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), магістр

4222, адміністратор

2419.2(6), Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

464-26-62

Оболонська

027818111900021

19.11.2018

Так

 

3570, Технік-технолог з технології харчування

4211(2), касир (на підприємстві, в установі, організації)

464-26-62

Оболонська

027818102500020

25.10.2018

Так

805010201,  Комп’ютерні системи та мережі, магістр

2131.2(11), інженер з комп'ютерних систем

2131.2(11), інженер з комп'ютерних систем

464-26-62

Оболонська

027818102500017

25.10.2018

Так

703050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), спеціаліст

2441.2(3), економіст

3411(6), фахівець з фінансово-економічної безпеки

464-26-62

Оболонська

027818102300027

23.10.2018

Так

 

 

8224(26), (скасовано) Кіномеханік

464-26-62

Оболонська

027818102300008

23.10.2018

Так

 

2145.2(24), інженер-механік груповий

3439(26), фахівець

464-26-62

Оболонська

027818102300007

26.10.2018

Так

 

 

5220(3), продавець непродовольчих товарів

464-26-62

Оболонська

027818101600023

16.10.2018

Так

803010201,  Психологія, магістр

2445.2, психолог

2445.2(3), Практичний психолог

464-26-62

Оболонська

027818101600015

16.10.2018

Так

501010301,  Технологічна освіта, молодший спеціаліст

5220(3), продавець непродовольчих товарів

9151(3), кур'єр

464-26-62

Оболонська

027818101100010

11.10.2018

Так

 

 

1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту

464-26-62

Оболонська

027818090700021

04.10.2018

Так

6030401,  Правознавство, бакалавр

2421.2(15), Юрист

5169(3), охоронник

464-26-62

Оболонська

027818090600017

06.09.2018

Так

706010201,  Архітектура будівель і споруд, спеціаліст

2141.2, архітектор

1221.2(30), Начальник відділу

464-26-62

Оболонська

027818090600006

06.09.2018

Так

 

 

3119(8), диспетчер

464-26-62

Оболонська

027818090300007

03.09.2018

Так

 

 

2411.2(4), бухгалтер-ревізор

464-26-62

Оболонська

027818092600008

26.09.2018

Так

 

 

8323(2), водій тролейбуса

464-26-62

Оболонська

027818092500022

25.09.2018

Так

703050401,  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

1475.4(5), Менеджер (управитель) з логістики

464-26-62

Оболонська

027818092100011

21.09.2018

Так

6170103,  Управління інформаційною безпекою, бакалавр

2131.2(6), адміністратор системи

4144, діловод

464-26-62

Оболонська

027818081700008

22.08.2018

Так

 

 

8251(11), Друкар офсетного плоского друкування

464-26-62

Оболонська

027818062700005

27.06.2018

Так

718010010,  Якість, стандартизація та сертифікація, спеціаліст

2149.2(19), інженер з якості

5169(8), стрілець

464-26-62

Оболонська

027818050500006

05.05.2018

Так

503050901,  Бухгалтерський облік, молодший спеціаліст

2441.2(3), економіст

1223.2(13), начальник відділу

464-26-62

Оболонська

027818051000011

10.05.2018

Так

 

 

7415(9), приймальник-здавальник харчової продукції (змішування продуктів харчування та на- поїв)

464-26-62

Оболонська

027818042300008

23.04.2018

Так

 

 

7136(17), слюсар-сантехнік

464-26-62

Оболонська

027818020100016

02.02.2018

Так

 

 

9141(4), черговий по гуртожитку

464-26-62

Оболонська

027817102400012

07.12.2017

Так

501010101,  Дошкільна освіта, молодший спеціаліст

2332(4), Вихователь дошкільного навчального закладу

1313(2), голова кооперативу будівельного

464-26-62

Подільська

028518041600005

16.04.2018

Так

705070203,  Електричний транспорт, спеціаліст

3113(13), електромеханік

1223.1(4), головний інженер

427-04-06

Подільська

028519032700003

29.03.2019

Так

 

 

7241(104), слюсар-електромонтажник

427-04-06

Подільська

028519032500004

28.03.2019

Так

702030301,  Українська мова і література, спеціаліст

2320(10), Вчитель закладу загальної середньої освіти

3433, бухгалтер

427-04-06

Подільська

028519031400010

15.03.2019

Так

 

 

7412(9), пекар

427-04-06

Подільська

028519030400013

04.03.2019

Так

 

 

1001, (скасовано) військовослужбовець

427-04-06

Подільська

028519030100005

01.03.2019

Так

 

 

5220(4), продавець продовольчих товарів

427-04-06

Подільська

028519022100009

07.03.2019

Так

 

 

1319(2), завідувач залу

427-04-06

Подільська

028519021900004

19.02.2019

Так

 

 

1001, (скасовано) військовослужбовець

427-04-06

Подільська

028519021800008

18.02.2019

Так

803050802,  Банківська справа, магістр

2441.2(3), економіст

1452, Менеджер (управитель) в оптовій торговлі

427-04-06

Подільська

028519010300008

08.01.2019

Так

 

 

9132(7), прибиральник службових приміщень

427-04-06

Подільська

028519010300005

03.01.2019

Так

 

 

1221.2(30), Начальник відділу

427-04-06

Подільська

028519010300001

03.01.2019

Так

705050201,  Технологія машинобудування, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

1221.2(30), Начальник відділу

427-04-06

Подільська

028518122800010

29.01.2019

Так

6030504,  Економіка підприємства, бакалавр

2419.2(6), Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту

427-04-06

Подільська

028518122000004

20.12.2018

Так

712010001,  Лікувальна справа, спеціаліст

3221(4), фельдшер

3221(11), Фельдшер з медицини невідкладних станів

427-04-06

Подільська

028518121200011

12.12.2018

Так

703050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), спеціаліст

2441.2(3), економіст

2441.2(3), економіст

427-04-06

Подільська

028518121200007

12.12.2018

Так

 

 

1001, (скасовано) військовослужбовець

427-04-06

Подільська

028518120500004

05.12.2018

Так

 

2149.2(48), інженер

1233(4), Директор з маркетингу

427-04-06

Подільська

028518112600004

26.11.2018

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

2310.1, доцент

427-04-06

Подільська

028518111300001

13.11.2018

Так

703030301,  Видавнича справа та редагування, спеціаліст

3119(56), Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва

4141(9), архіваріус

427-04-06

Подільська

028518101900001

19.10.2018

Так

709010104,  Плодоовочівництво і виноградарство, спеціаліст

2213.2(2), агроном

3439(26), фахівець

427-04-06

Подільська

028518090400006

20.09.2018

Так

 

 

9333, вантажник

427-04-06

Подільська

028518062300003

24.09.2018

Так

6051501,  Видавничо-поліграфічна справа, бакалавр

3119(56), Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва

1229.7(40), керівник групи

427-04-06

Подільська

028518080200013

02.08.2018

Так

803050901,  Облік і аудит, магістр

2411.2, аудитор

1231(2), головний бухгалтер

427-04-06

Подільська

028518072600009

26.07.2018

Так

805020102,  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи, магістр

2131.2(11), інженер з комп'ютерних систем

1001, (скасовано) військовослужбовець

427-04-06

Подільська

028518071600004

16.07.2018

Так

 

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

1229.6(58), начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

427-04-06

Подільська

028518061400001

19.06.2018

Так

 

 

7136(17), слюсар-сантехнік

427-04-06

Подільська

028518061200001

12.06.2018

Так

701010201,  Початкова освіта, спеціаліст

2320(10), Вчитель закладу загальної середньої освіти

1475.4(5), Менеджер (управитель) з логістики

427-04-06

Печерська

028218062700008

27.06.2018

Так

803010201,  Психологія, магістр

2445.2, психолог

3436, адміністративний помічник

277-36-61

Печерська

028219031900002

28.03.2019

Так

 

 

7129(12), робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

277-36-61

Печерська

028219021800007

26.02.2019

Так

704030101,  Прикладна математика, спеціаліст

2121.2(4), Математик (прикладна математика)

1231(2), головний бухгалтер

277-36-61

Печерська

028219010900008

09.01.2019

Так

706010105,  Автомобільні дороги і аеродроми, спеціаліст

2142.2(2), Інженер-будівельник

2441.2(3), економіст

277-36-61

Печерська

028218121000009

10.12.2018

Так

 

 

9142, дезінфектор

277-36-61

Печерська

028218112000019

20.11.2018

Так

701010301,  Технологічна освіта, спеціаліст

2149.2(48), інженер

1223.2(13), начальник відділу

277-36-61

Печерська

028218110800016

08.11.2018

Так

702020701,  Дизайн (за видами), спеціаліст

2452.2(36), Дизайнер промислових виробів та об'єктів

2455.2(28), художник-постановник

277-36-61

Печерська

028218101200001

12.10.2018

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

2441.2(3), економіст

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

277-36-61

Печерська

028218100300009

03.10.2018

Так

 

3439(26), фахівець

3119(33), технік

277-36-61

Печерська

028218091900016

19.09.2018

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1231(19), начальник юридичного відділу

277-36-61

Печерська

028218091100022

11.09.2018

Так

703050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), спеціаліст

2441.2(3), економіст

1231(2), головний бухгалтер

277-36-61

Печерська

028218090500003

05.09.2018

Так

 

2332(2), (скасовано) вихователь дитячого садка (ясел-садка)

1231(2), головний бухгалтер

277-36-61

Печерська

028218073000009

30.07.2018

Так

 

2112.2(2), метеоролог

1477.1, Менеджер (управитель) з персоналу

277-36-61

Солом’янська

026918060100010

01.06.2018

Так

 

 

1222.2(13), командир відділення

277-36-67

Солом’янська

026919022100001

21.02.2019

Так

705050308,  Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

1235(3), начальник відділу матеріально-технічного постачання

277-36-67

Солом’янська

026919021900019

22.02.2019

Так

705070106,  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії, спеціаліст

2143.2(24), Інженер-електрик в енергетичній сфері

2143.2(8), інженер-енергетик

277-36-67

Солом’янська

026919022200007

22.02.2019

Так

 

 

5141(10), перукар (перукар - модельєр)

277-36-67

Солом’янська

026919030700001

07.03.2019

Так

803050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), магістр

2441.2(3), економіст

1231(23), Директор фінансовий

277-36-67

Солом’янська

026919030600021

07.03.2019

Так

803060101,  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), магістр

3439(26), фахівець

1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту

277-36-67

Солом’янська

026919031200013

20.03.2019

Так

707010102,  Організація перевезень і управління на транспорті (за видами), спеціаліст

2149.2(34), інженер з транспорту

4133(14), Черговий станційного поста телекерування

277-36-67

Солом’янська

026919032500024

27.03.2019

Так

812010001,  Лікувальна справа, магістр

2221.2(47), лікар загальної практики-сімейний лікар

2221.2, лікар

277-36-67

Солом’янська

026919032200004

22.03.2019

Так

6030401,  Правознавство, бакалавр

2421.2(15), Юрист

1210.1(5), директор (начальник, інший керівник) підприємства

277-36-67

Солом’янська

026919032100002

01.04.2019

Так

703040101,  Правознавство, спеціаліст

2421.2(15), Юрист

3472(2), диктор

277-36-67

Солом’янська

026919031900006

19.03.2019

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

277-36-67

Солом’янська

026919021200003

14.02.2019

Так

803050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), магістр

3439(26), фахівець

2411.2, аудитор

277-36-67

Солом’янська

026919020800016

21.12.2018

Так

 

3310(3), вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)

9152(4), сторож

277-36-67

Солом’янська

026919020500004

06.02.2019

Так

 

2421.2(15), Юрист

2421.2(15), Юрист

277-36-67

Солом’янська

026919020400035

05.02.2019

Так

803040101,  Правознавство, магістр

2421.2(15), Юрист

2419.3(21), Головний консультант

277-36-67

Солом’янська

026919013000020

30.01.2019

Так

710010203,  Механізація сільського господарства, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

1226.2(68), начальник відділу транспорту

277-36-67

Солом’янська

026919012800018

29.01.2019

Так

506010108,  Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій, молодший спеціаліст

3112(7), Технік-будівельник

8264(66), оператор пральних машин

277-36-67

Солом’янська

026919012400009

25.01.2019

Так

802030304,  Переклад, магістр

2444.2(2), перекладач

2419.2(28), Консультант

277-36-67

Солом’янська

026919012200009

23.01.2019

Так

503050901,  Бухгалтерський облік, молодший спеціаліст

3433, бухгалтер

4211(6), касир торговельного залу

277-36-67

Солом’янська

026919011500017

16.01.2019

Так

032,  Історія та археологія, магістр

2443.2, історик

 

277-36-67

Солом’янська

026919011000015

11.01.2019

Так

 

2149.2(34), інженер з транспорту

1001, (скасовано) військовослужбовець

277-36-67

Солом’янська

026919010300005

11.01.2019

Так

502020702,  Перукарське мистецтво та декоративна косметика, молодший спеціаліст

2452.2(19), художник-модельєр

5220(3), продавець непродовольчих товарів

277-36-67

Солом’янська

026918121300005

13.12.2018

Так

505030103,  Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв, молодший спеціаліст

3115(58), Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

1001, (скасовано) військовослужбовець

277-36-67

Солом’янська

026918122700004

08.01.2019

Так

 

2149.2(48), інженер

4222, адміністратор

277-36-67

Солом’янська

026918122600005

26.12.2018

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

3433, бухгалтер

1229.7(46), заступник начальника відділу

277-36-67

Солом’янська

026918122600004

26.12.2018

Так

053,  Психологія, бакалавр

2445.2, психолог

9151(3), кур'єр

277-36-67

Солом’янська

026918122200004

22.12.2018

Так

703050301,  Міжнародна економіка, спеціаліст

2441.2(3), економіст

2429(7), експерт

277-36-67

Солом’янська

026918121300012

18.12.2018

Так

803040101,  Правознавство, магістр

2421.2(15), Юрист

1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту

277-36-67

Солом’янська

026918111200007

12.11.2018

Так

701020101,  Фізичне виховання, спеціаліст

3475(43), тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)

1210.1(5), директор (начальник, інший керівник) підприємства

277-36-67

Солом’янська

026918110600010

06.11.2018

Так

705090102,  Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, спеціаліст

2144.2(11), інженер засобів радіо та телебачення

1231(29), Менеджер (управитель)

277-36-67

Солом’янська

026918110500011

21.11.2018

Так

 

 

4211(2), касир (на підприємстві, в установі, організації)

277-36-67

Солом’янська

026918110500010

05.11.2018

Так

6050103,  Програмна інжененерія, бакалавр

2132.2, інженер-програміст

 

277-36-67

Солом’янська

026918110100001

01.11.2018

Так

803050501,  Управління персоналом та економіка праці, магістр

2419.3(5), (скасовано) спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

2419.3(6), Помічник-консультант народного депутата України

277-36-67

Солом’янська

026918112900017

07.12.2018

Так

053,  Психологія, бакалавр

2445.2, психолог

 

277-36-67

Солом’янська

026918112800001

28.11.2018

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), спеціаліст

2441.2(3), економіст

1229.1(44), Завідувач сектору

277-36-67

Солом’янська

026918112600002

26.11.2018

Так

702020301,  Кіно-, телемистецтво (за видами), спеціаліст

2455.2(11), кінознавець

1229.1(61), Керівник групи

277-36-67

Солом’янська

026918100400016

04.10.2018

Так

503040101,  Правознавство, молодший спеціаліст

2421.2(15), Юрист

1229.3(22), Директор департаменту

277-36-67

Солом’янська

026918103000020

30.10.2018

Так

705050201,  Технологія машинобудування, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

8322(1), водій автотранспортних засобів

277-36-67

Солом’янська

026918090300012

03.09.2018

Так

 

 

1314(3), керуючий магазином

277-36-67

Солом’янська

026918081700003

17.08.2018

Так

 

 

8263(4), оператор швацького устаткування

277-36-67

Солом’янська

026918080700002

07.08.2018

Так

 

2131.2(11), інженер з комп'ютерних систем

3119(33), технік

277-36-67

Солом’янська

026918080100010

01.08.2018

Так

 

 

1231(29), Менеджер (управитель)

277-36-67

Солом’янська

026918073000002

30.07.2018

Так

 

2441.2(3), економіст

9151(3), кур'єр

277-36-67

Солом’янська

026918070400019

04.07.2018

Так

705090103,  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, спеціаліст

2144.2(8), інженер-електронік

1221.2(30), Начальник відділу

277-36-67

Солом’янська

026918061900012

19.06.2018

Так

803040101,  Правознавство, магістр

2421.2(15), Юрист

3451(5), Оперуповноважений

277-36-67

Святошинська

027518041900007

19.04.2018

Так

 

 

8322(1), водій автотранспортних засобів

403-04-39

Святошинська

027519040400035

04.04.2019

Так

 

 

5169, черговий бюро перепусток

403-04-39

Святошинська

027519022000023

13.03.2019

Так

 

 

3119(33), технік

403-04-39

Святошинська

027519022700029

27.02.2019

Так

805010201,  Комп’ютерні системи та мережі, магістр

2132.2, інженер-програміст

4112(3), оператор комп'ютерного набору

403-04-39

Святошинська

027519022700018

27.02.2019

Так

 

 

9322(177), підсобний робітник

403-04-39

Святошинська

027519031800003

18.03.2019

Так

505100101,  Радіотехнічні вимірювання, молодший спеціаліст

3119(33), технік

9151(3), кур'єр

403-04-39

Святошинська

027519031300022

19.03.2019

Так

 

 

7136(17), слюсар-сантехнік

403-04-39

Святошинська

027519031100034

18.03.2019

Так

6130102,  Соціальна робота, бакалавр

2442.2(8), соціолог

4144, діловод

403-04-39

Святошинська

027519022500035

25.02.2019

Так

 

 

9322(177), підсобний робітник

403-04-39

Святошинська

027519022200028

06.03.2019

Так

 

2149.2(48), інженер

1210.1(5), директор (начальник, інший керівник) підприємства

403-04-39

Святошинська

027519032600001

26.03.2019

Так

 

2149.2(50), інженер-технолог

9151(3), кур'єр

403-04-39

Святошинська

027519020500013

05.02.2019

Так

6030601,  Менеджмент, бакалавр

3439(26), фахівець

3433, бухгалтер

403-04-39

Святошинська

027519012200005

28.01.2019

Так

6030508,  Фінанси і кредит, бакалавр

2419.3(16), Інспектор фінансовий

1226.2(11), завідувач складу

403-04-39

Святошинська

027518121100001

11.12.2018

Так

6030504,  Економіка підприємства, бакалавр

2441.2(3), економіст

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

403-04-39

Святошинська

027518121000011

28.02.2019

Так

6030510,  Товарознавство і торговельне підприємництво, бакалавр

3419(8), товарознавець

4133(5), черговий пульта керування

403-04-39

Святошинська

027519010800004

09.01.2019

Так

803060104,  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр

2419.2(16), Консультант із зовнішньоекономічних питань

1223.2(13), начальник відділу

403-04-39

Святошинська

027519010800003

10.01.2019

Так

703060101,  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), спеціаліст

3439(26), фахівець

3433, бухгалтер

403-04-39

Святошинська

027519010300015

09.01.2019

Так

 

 

5220(3), продавець непродовольчих товарів

403-04-39

Святошинська

027518112300018

21.01.2019

Так

 

 

9132(7), прибиральник службових приміщень

403-04-39

Святошинська

027518112300007

23.11.2018

Так

 

 

7211(14), формувальник ручного формування

403-04-39

Святошинська

027518112100018

21.11.2018

Так

 

 

5169(3), охоронник

403-04-39

Святошинська

027518120500035

05.12.2018

Так

505050302,  Технологія обробки матеріалів

3111(13), технік-технолог

5122(2), кухар

403-04-39

Святошинська

027518110100009

01.11.2018

Так

 

2441.2(3), економіст

3433, бухгалтер

403-04-39

Святошинська

027518102600009

26.10.2018

Так

703030301,  Видавнича справа та редагування, спеціаліст

3119(56), Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва

3119(8), диспетчер

403-04-39

Святошинська

027518102200019

29.10.2018

Так

 

 

8322(1), водій

403-04-39

Святошинська

027518101600001

18.10.2018

Так

 

3115(58), Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

2149.2(48), інженер

403-04-39

Святошинська

027518101100029

19.10.2018

Так

 

 

8333(4), Ліфтер

403-04-39

Святошинська

027518101800033

18.10.2018

Так

 

 

3231(2), сестра медична

403-04-39

Святошинська

027518110500003

05.11.2018

Так

6050702,  Електромеханіка, бакалавр

3113(13), електромеханік

1222.2(65), майстер дільниці

403-04-39

Святошинська

027518090700023

02.10.2018

Так

702030302,  Мова і література (із зазначенням іноземної мови), спеціаліст

2331(1), Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

9152(7), музейний доглядач

403-04-39

Святошинська

027518090700013

10.09.2018

Так

 

 

5112(5), провідник пасажирського вагона

403-04-39

Святошинська

027518090600018

11.09.2018

Так

705030301,  Збагачення корисних копалин, спеціаліст

2114.2, геолог

1226.2(11), завідувач складу

403-04-39

Святошинська

027518100200028

09.08.2018

Так

702020301,  Кіно-, телемистецтво (за видами), спеціаліст

2455.2(31), провідний кінооператор

3132(7), Телеоператор

403-04-39

Святошинська

027518092100037

02.10.2018

Так

 

3113(13), електромеханік

3113(36), Технік-електрик

403-04-39

Святошинська

027518092000019

08.10.2018

Так

705050308,  Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, спеціаліст

2145.2(24), інженер-механік груповий

1443(2), Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті

403-04-39

Святошинська

027518091700008

16.10.2018

Так

703010301,  Практична психологія (за видами), спеціаліст

2445.2, психолог

4112(3), оператор комп'ютерного набору

403-04-39

Святошинська

027518100100010

08.10.2018

Так

 

3119(33), технік

8322(1), водій автотранспортних засобів

403-04-39

Святошинська

027518092800012

04.10.2018

Так

703050901,  Облік і аудит, спеціаліст

3433, бухгалтер

3433, бухгалтер

403-04-39

Святошинська

027518082300018

23.08.2018

Так

803050801,  Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), магістр

2441.2(3), економіст

3439(26), фахівець

403-04-39

Святошинська

027518080600010

06.08.2018

Так

706010106,  Мости і транспортні тунелі, спеціаліст

2142.2(2), Інженер-будівельник

1222.1(3), головний механік

403-04-39

Святошинська

027518080900011

17.08.2018

Так

702030302,  Мова і література (із зазначенням іноземної мови), спеціаліст

2320(10), Вчитель закладу загальної середньої освіти

1231(29), Менеджер (управитель)

403-04-39

Святошинська

027518062700005

27.06.2018

Так

704010401,  Географія, спеціаліст

2320(10), Вчитель закладу загальної середньої освіти

1231(29), Менеджер (управитель)

403-04-39

Святошинська

027518042400007

24.04.2018

Так

803050701,  Маркетинг, магістр

2419.2(2), консультант з маркетингу

1221.2(30), Начальник відділу

403-04-39

Шевченківська

029117101000016

10.10.2017

Так

 

2222.2, лікар-стоматолог

2419.3, Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

590-64-91

Шевченківська

029118030200002

02.03.2018

Так

 

2320(8), (скасовано) вчитель середнього навчально-виховного закладу

4144, діловод

590-64-91

Шевченківська

029118060800025

08.06.2018

Так

6020303,  Філологія, бакалавр

2444.2(7), Філолог

1001, (скасовано) військовослужбовець

590-64-91

Шевченківська

029118071100023

11.07.2018

Так

 

2331, (скасовано) вчитель початкового навчально-виховного закладу

3435.1, організатор діловодства (державні установи)

590-64-91

Шевченківська

029118071800011

18.07.2018

Так

703050801,  Фінанси і кредит (

2441.2(3), економіст

1475.4(4), Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

590-64-91

Шевченківська

029118080200031

02.08.2018

Так

803050901,  Облік і аудит, магістр

2411.2, аудитор

3433, бухгалтер

590-64-91

Шевченківська

029118080800001

08.08.2018

Так

 

 

3570, Технік-технолог з технології харчування

590-64-91

Шевченківська

029118100200002

02.10.2018

Так

 

3112(8), Технік-будівельник (дорожне будівництво)

2149.2(9), диспетчер шляховий

590-64-91

Шевченківська

029118100200011

05.10.2018

Так

 

 

8290(29), машиніст розфасувально-пакувальних машин

590-64-91

Шевченківська

029118102200011

22.10.2018

Так

 

2331, (скасовано) вчитель початкового навчально-виховного закладу

3439(26), фахівець

590-64-91

Шевченківська

029118102200023

22.10.2018

Так

803010201,  Психологія, магістр

2445.2, психолог

2445.1(2), науковий співробітник (психологія)

590-64-91

Шевченківська

029118102900018

29.10.2018

Так

 

2445.2(3), Практичний психолог

2451.2(13), редактор

590-64-91

Шевченківська

029118111500019

15.11.2018

Так

 

2421.2(15), Юрист

7233(90), слюсар-ремонтник

590-64-91

Шевченківська

029118120300008

03.12.2018

Так

805090103,  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, магістр

2144.1(2), науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

2131.2(8), аналітик комп'ютерних систем

590-64-91

Шевченківська

029118120600001

06.12.2018

Так

6020101,  Культурологія, бакалавр

3414(4), Фахівець із організації дозвілля

4122(15), Офісний службовець (цінні папери)

590-64-91

Шевченківська

029119010200003

02.01.2019

Так

 

2310.2(3), Викладач закладу вищої освіти

1231(29), Менеджер (управитель)

590-64-91

Шевченківська

029119010200023

03.01.2019

Так

710010203,  Механізація сільського господарства,

2145.2(24), інженер-механік груповий

2145.2(23), інженер-конструктор (механіка)

590-64-91

Шевченківська

029119020400020

04.02.2019

Так

701010501,  Корекційна освіта (за нозологіями), спеціаліст

2340(5), вчитель-дефектолог

2340(5), вчитель-дефектолог

590-64-91

Шевченківська

029119011600010

16.01.2019

Так

 

2441.2(9), економіст з фінансової роботи

1221.2(30), Начальник відділу

590-64-91

Шевченківська

029119012500004

25.01.2019

Так

707010102,  Організація перевезень

2149.2(34), інженер з транспорту

3439(66), Фахівець із організації інформаційної безпеки

590-64-91

Шевченківська

029119021400013

14.02.2019

Так

803050802,  Банківська справа, магістр

2441.2(3), економіст

1231(5), головний економіст

590-64-91

Шевченківська

029119022000005

20.02.2019

Так

818010009,  Біржова діяльність, молодший спеціаліст

3411, брокер

4222, адміністратор

590-64-91

Шевченківська

029119022100009

21.02.2019

Так

 

 

8155(11), оператор заправних станцій

590-64-91

Шевченківська

029119022200006

22.02.2019

Так

705050101,  Динаміка і міцність машин, спеціаліст

2145.2(27), інженер-технолог (механіка)

1223.1(4), головний інженер

590-64-91

Шевченківська

029119022500002

25.02.2019

Так

 

 

7422(14), столяр-виробник декорацій

590-64-91

Шевченківська

029119032100011

21.03.2019

Так

818010013,  Управління проектами, магістр

3439(26), фахівець

2433.2(1), Аналітик консолідованої інформації

590-64-91

Шевченківська

029119032800004

02.04.2019

Так

 

 

9151(3), кур'єр

590-64-91

Шевченківська

029119040100002

01.04.2019

Так

703050301,  Міжнародна економіка, спеціаліст

2442.2(5), географ-економіст

1314(3), керуючий магазином

590-64-91