ЗРАЗОК ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ

  Копії документів засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 (Національний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.)

5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23 (реквізит 23- підпис).

 

Приклад:

Згідно з оригіналом

Директор                             ____________                                І.І. Іванов

(назва посади)                         (підпис)                         (Ініціал(и), прізвище)

 26.06.2018р.

(дата засвідчення)