08.02.2024 | 17:12

Так, обов’язково (за наявності).

У п. 27 Порядку надання допомоги по безробіттю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р., № 735, визначено, що посадова особа центру зайнятості робить у трудовій книжці безробітного запис про початок, поновлення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю. А в разі припинення виплати усі записи, внесені до трудової книжки, засвідчуються ще й особистим підписом посадовця та печаткою центру зайнятості.

Доречно зауважити, що період виплати допомоги по безробіттю зараховується до страхового стажу і враховується при обчисленні пенсії людини.

Відомості про періоди виплати допомоги по безробіттю надаються до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру. Зміни до електронної трудової книжки здійснюються в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. 

Центри зайнятості також видають на вимогу людини довідку про нарахування допомоги по безробіттю.