Правила толерантності в гендерному спілкуванні направлені на пом’якшення конфліктності між особистостями  різної статі, на подолання комунікативних бар’єрів, викликаних  гендерними стереотипами і різними стилями поведінки статей внаслідок соціалізації.

           Гендерне спілкування передбачає наявність толерантної свідомості, яка базується на ряді психологічних рис: емпатії або соціальній чутливості, проникливості, яка так необхідна чоловікам і жінкам у їх відносинах.

22.11.2018

Стан ринку праці України впродовж останніх років суттєво змінився. Свідоме скорочення виробництва, пов’язане з приватизацією, в основному завершилося. Суттєво зріс обсяг сфери послуг. Розпочалися інвестиції у ті галузі промисловості, які зазнали занепаду. Це, зокрема, будівництво, інтенсивне сільське господарство, харчове та переробне виробництво і, що найбільш відрадно, у пов’язані з сучасними технологіями радіоелектроніку та комп’ютерну техніку.

22.11.2018