Правила толерантності в гендерному спілкуванні направлені на пом’якшення конфліктності між особистостями  різної статі, на подолання комунікативних бар’єрів, викликаних  гендерними стереотипами і різними стилями поведінки статей внаслідок соціалізації.

           Гендерне спілкування передбачає наявність толерантної свідомості, яка базується на ряді психологічних рис: емпатії або соціальній чутливості, проникливості, яка так необхідна чоловікам і жінкам у їх відносинах.

            З надбанням толерантної свідомості сама особистість стає толерантною. Їй характерний неконфліктний стиль поведінки, який пом’якшує негативні відчуття і емоції партнера.

        Досвід показує, що толерантність народжується не раптом і не відразу за помахом чарівної палички, це тяжкий і довгий шлях придбання співпраці і взаємодопомоги. Суспільством і державою повинні прикладатися зусилля по вихованню толерантності ще зі шкільної лави. Засвоєння учнями навичок вирішення конфліктних ситуацій, ведення переговорів, методів посередництва, вирішення суперечок і т.д. дозволить навчитися розуміти почуття і емоції іншого, долати напругу, а знання основ психології міжстатевого спілкування допоможе ефективно долати гендерну конфліктність.

 Гендерне толерантне спілкування повинне відбуватись як на мікрорівні, так і на мезорівні, на рівні трудових колективів. На підприємствах, фірмах, в організаціях, де включені в   діяльність як чоловіки, так і жінки, повинні реалізовуватись принципи гендерного спілкування, здійснюватись гендерна політика.

Чоловіки і жінки повинні в собі виховувати при дієвій гендерній позитивній політиці того чи іншого підприємства андрогенні риси спілкування, конструювати деяке спільне нейтральне поле взаємодії, де на перший план повинні виходити професійні якості особистості. Американський дослідник Л.Гласс формулює декілька правил ділового спілкування статей на роботі.

  Для чоловіків:

 

 1. говорити з жінкою слід, не відводячи погляду і дивлячись прямо на неї;
 2. не потрібно перебивати її;
 3. частіше реагувати на те, що вона говорить;
 4. частіше реагувати мімікою на її слова;
 5. утримуватись від наказів і команд;
 6. утримуватись від еротичних жартів і виразів;
 7. частіше говорити ввічливі слова;
 8. не давати порожніх обіцянок та завірень;
 9. стримувати гнів і свій норов;
 10. не хвалитися.

 

       Для жінок:

 1. ніколи не плакати навіть при самих поганих обставинах на роботі;
 2. не обговорювати своє або чиєсь особисте життя;
 3. не використовувати фрази, які нічого не означають;
 4. гасити надмірну дратівливість і невдоволеність;
 5. не вибачаться, якщо не допущена помилка;
 6. бути об’єктивною і не дуже емоційною;
 7. слідкувати за тим, наскільки часто посміхаєтесь і киваєте головою;
 8. говорити по суті;
 9. говорити голосно і впевнено;
 10. не приймати відмову,  як особисту образу.

 

Знання основ гендерного ділового спілкування дозволить уникати або швидко реагувати на непорозуміння, комунікативні  бар’єри і конфлікти на роботі між чоловіками і жінками.

 

 

За матеріалами Інтернет – видань.