Помилки, які трапляються при виборі професії:

Для того,щоб краще зрозуміти, як треба вибирати професію, важливо передбачити можливі помилки. А саме:

1. Упереджене ставлення до вибору професії.

2. Стереотипи щодо престижності професії.

3. Вибір під впливом товаришів.

4. Перенесення ставлення до людини – представника тієї чи іншої професії на саму професію.

13.10.2021