Помилки, які трапляються при виборі професії:

Для того,щоб краще зрозуміти, як треба вибирати професію, важливо передбачити можливі помилки. А саме:

1. Упереджене ставлення до вибору професії.

2. Стереотипи щодо престижності професії.

3. Вибір під впливом товаришів.

4. Перенесення ставлення до людини – представника тієї чи іншої професії на саму професію.

5. Захоплення тільки зовнішньою або іншою стороною професії, наприклад, за легкістю (адже, наприклад, за легкістю, з якою актор створює на сцені образ, насправді стоїть напружена буденна праця).

6. Ототожнення шкільного предмета з професією або погане розрізнення цих понять (наприклад: предмет: іноземна мова; професія, де вона потрібна: перекладач, екскурсовод, вчитель, диспетчер авіакомпанії, може щось з більш сучасних і майбутніх).

7. Застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва (у всіх професіях, і перш за все, робітничих, впроваджується складна і цікава техніка, підвищується культура праці).

8. Невміння розбиратися в собі, в своїх особистих якостях (здібностях, схильностях).

9. Незнання або недооцінка своїх фізичних можливостей, адже існують професії, які можуть бути вам протипоказані, оскільки можуть погіршити стан здоров’я.

10. Незнання основних дій, операцій і їх порядку при обдумуванні та вирішенні завдання щодо вибору професії.