Стан ринку праці України впродовж останніх років суттєво змінився. Свідоме скорочення виробництва, пов’язане з приватизацією, в основному завершилося. Суттєво зріс обсяг сфери послуг. Розпочалися інвестиції у ті галузі промисловості, які зазнали занепаду. Це, зокрема, будівництво, інтенсивне сільське господарство, харчове та переробне виробництво і, що найбільш відрадно, у пов’язані з сучасними технологіями радіоелектроніку та комп’ютерну техніку.

За рахунок частих змін стратегії розвитку держави, скороченні наборів на цілий ряд спеціальностей, особливо технічних, розвитку власного бізнесу, трудової еміграції, демографічної кризи ми стоїмо на порозі гострої нестачі кваліфікованих фахівців певних спеціальностей, особливо тих, які потребують конкретних знань, навичок і умінь.

Опинившись сам на сам з випробуваннями самостійного життя сучасні випускники часто дуже нелегко знаходять себе у його суворій дійсності. Чому ж?

1. Тому, що ніколи не шукали роботи;

2. Тому, що мають дуже аморфне поняття про ринок праці;

3. Тому, що чекають, коли роботу знайдуть для них батьки, родичі або знайомі;

4. Тому, що чекають поки їх будуть шукати, нікому не пропонуючи себе;

5. Тому, що шукають не роботу, а посередника, який за „винагороду” допоможе їм з працевлаштуванням;

6. Тому, що шукають роботу тільки у вузькому проміжку своєї спеціальності чи спеціалізації, не звертають уваги на споріднені області, де також можуть бути потрібні їх знання і вміння;

7. Тому, що хочуть отримати роботу з високими заробітками і, водночас, з малими вимогами до кваліфікації претендента;

8. Тому, що хочуть отримати роботу не більше, ніж за 100 метрів від свого дому;

9. Тому, що не хочуть зрозуміти, що перша робота дає такий необхідний досвід і без першої сходинки не буває наступних;

10. Тому, що не хочуть тверезо оцінити себе, адекватно співставити вимоги, вигоди і недоліки вакансії з своїми знаннями, здібностями, навичками і досвідом;

11. Тому, що при першій невдачі опускають руки і не йдуть вперто і наполегливо до поставленої мети;

12. Тому що не знають і лінуються проаналізувати свої нахили, досягнення, переваги і розвивати їх;

13. Тому, що не хочуть з’ясувати свої недоліки і позбутися їх;

14. Тому, що не вміють подати себе і не хочуть цьому вчитися;

15. Тому, що не хочуть повірити в себе і працювати над собою;

16. Тому, що не хочуть зробити ошатним і привабливим своє резюме, висвітлити в ньому саме ту інформацію, яка важлива для роботодавця;

17. Тому, що неправильно визначилися з вибором своєї спеціальності і отримали фах, який їм не подобається і не підходить психологічно;

18. Тому, що не відносилися належно до навчання і не отримали фахових знань та навичок необхідного рівня – здобули не освіту, а диплом;

19. Тому, що належно не використали можливості адаптації на виробництві під час проходження практики;

20. Тому, що беруться за пошуки роботи тільки після завершення навчання, а не заздалегідь;

21. Тому, що самі не знають, чого хочуть.

Якщо ви не маєте роботи, то попробуйте проаналізувати і зрозуміти чому. Наведені причини повинні вам допомогти у цьому. Ліквідувавши причини ви позбудетеся і наслідків.

 

За матеріалами Інтернет – видань.