1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк (шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб) -  станом  на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

26.11.2018

     Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи — підприємця, який є роботодавцем, — копію паспорта фізичної особи — підприємця, який є роботодавцем;

26.11.2018

   Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

1) заява за формою, встановленою постановою Кабінетом Міністрів України № 858 від 15.11.2017 р., в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

26.11.2018

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ !!!

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які відносяться до категорії випускників вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу, відповідно до п.1 ч.2 ст.422 Закону України «Про зайнятість населення» (далі - Закон), потрібно подати копію диплому про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку.

23.11.2018

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!!!

1. Звертаємо Вашу увагу, відповідно до ст. 424  Закону України «Про зайнятість населення», розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

21.11.2018

Відповідно  до ст. 426  Закону України «Про зайнятість населення» (далі-Закон) територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі строки з дня отримання відповідної заяви:

1) сім робочих днів  — про видачу дозволу;

2) три робочі дні  — про продовження дії дозволу або про внесення змін до дозволу.

26.11.2018

1) заява за формою, встановленою постановою Кабінетом Міністрів України № 858 від 15.11.2017 р.;

2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

26.11.2018

Відповідно до п.3 ч.2 ст.425 Закону України «Про зайнятість населення», проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту), що подаються роботодавцем у разі внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця та особи без громадянства у зв’язку із зміною назви посади іноземного найманого працівника, переведення його на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, повинні містити в реквізитах на останній сторінці відповідного

23.11.2018

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ !!!

ТЕРМІНИ УКЛАДАННЯ ТА НАДАННЯ УКЛАДЕНОЇ КОПІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) ДО ТЕРИОТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЗАЙНЯОТСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ.

21.11.2018

ГРАФІК ВИДАЧІ ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛІВ

на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Понеділок – Четвер

З 15:00 до 17:30

П’ятниця

3 15:00 до 16:30

каб. 107

21.11.2018